HOTS
latest

728x90

468x60

ชมซากุระที่ Kajo Park, Yamagata (สวนสาธารณะคะโจ)

🌸สวนสาธารณะคะโจ (Kajo Park) เป็นสวนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใก้กับสถานีรถไฟ Yamagat อดีตเคยเป็นที่ตั้งของปราสาทมาก่อน เป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์ของท่าน โมยางิ โยชิอากิ เจ้าผู้ครองแคว้นยามางาตะ
 บุคคลสำคัญของเมืองนี้ เป็นศูนย์กลางเมืองยามางาตะ ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและทำกิจกรรมของชาวเมือง
สวนที่นี่ใหญ่มากกก มีซากุระมากกว่า 1,500 ต้น 
ควรไปเช้าหน่อยคนไม่เยอะมาก เดินชมซากุระถ่ายรูปกันสวยๆ 
ถ้าหิวทีนี่มีซุ้มอาหารขายตั้งอยู่ใกล้ๆบริเวณอนุสาวรีย์ท่านโมงามิ...
🌸Light up : 18: 00-22: 00

🌸เวลาเปิด-ปิดสวน 05:00-22:00
 

🚄การเดินทาง :
- จาก Tokyo นั่งชินคันเซนมาลงที่สถานี Yamagata แล้วเดินต่อ 10 นาที
-จาก Sendai นั่งรถไฟมาลงที่ สถานี Yamagata แล้วเดินต่อ 10 นาที

>> จากสถานี JR Yamagata เมื่อออกจากสถานี เดินย้อนขึ้นตามทางรถไฟที่นั่งมา

 ประมาณ 10 นาที สวนที่นี่ใหญ่มากๆ แนะนำให้วางแผนเวลาสำหรับที่นี่สามชั่วโมงขึ้นไป

GPS : 38.253217, 140.327062

ลิ้งติดตามรายงานการบานของซากุระ
http://yamagatakanko.com


« PREV
NEXT »