Lockers at Inawashiro station : Fukushimaสถานี Inawashiro
ก่อนออกจากสถานี เดินมาทางซ้าย 
จะพบล็อคเกอร์
ขนาด 300 เยน 8 ตู้
ขนาด 400 เยน 8 ตู้
ขนาด 600 เยน 8 ตู้


Adbox

@aoffbunwit