HOTS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

เปรียบเทียบความคุ้มครองของประกันการเดินทาง


    ในการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ บางครั้งอาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น ประกันการเดินทางจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นได้ เราจึงได้ทำตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองและค่าใช้จ่ายของประกันแต่ละบริษัท 

ซึ่งเราได้เลือกบริษัทประกันยอดนิยมมา 4 บริษัท เพื่อให้นักเดินทางทุกคนได้มีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการครับผม

👍 อย่าลืมซื้อประกันการเดินทางทุกครั้งเวลาไปต่างประเทศน้า


* กดที่รูปเพื่อแสดงภาพขนาดใหญ่ *


* รายละเอียดในตาราง เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น กรุณาอ่านจากเวปไซต์ของบริษัทนั้นๆเเพิ่มเติม *

« PREV
NEXT »